Інклюзія в закладах загальної середньої освіти

(нормативно-правова база)

  1. Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
  2. Постанова КМУ від 15 серпня 2011 року №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF
  3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 609 «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0609729-18
  4. Постанова КМУ від 14 лютого 2017 року № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної  підтримки особам з особливими освітніми потребами» (Із змінами, внесеними згідно Постанови КМ № 863 від 15.11.2017, № 88 від 21.02.2018, № 129 від 27.02.2019) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF
  5. Акт МОНУ «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної  середньої освіти», наказ МОНУ від 23.04.2018 № 414 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovogo-pereliku-specialnih-zasobiv-korekciyi-psihofizichnogo-rozvitku-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-yaki-navchayutsya-v-inklyuzivnih-ta-specialnih-klasah-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
  6. Акт МОНУ Про внесення змін до наказу МОН України від 12.01.2016 № 8», наказ МОН від 10.07.2019 № 955 https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-137/indyvidualna.pdf
  7. Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р.,                  лист МОН від 26.06.2019  № 1/9-409 https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf
  8. Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з ООП в закладах освіти в 2019/2020 н.р., лист МОН від 05.08.2019  № 1/9-498 https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf