Боковець Марина Петрівна

Освіта вища. Спеціальністьвихователь,  логопед.

Вчитель-логопед – це фахівець, який займається виявленням і усуненням дефектів мовлення в дитини.

З метою усунення мовленнєвих порушень вчитель-логопед працює за такими напрямками:

  • розвиток фонематичного слуху;
  • формування навичок правильної звуковимови;
  • збагачення та уточнення словникового запасу;
  • розвиток граматичних умінь та навичок;
  • робота над лексико-граматичною стороною мовлення;
  • розвиток діалогічного, монологічного і зв’язного мовлення;
  • розвиток загальної дрібної моторики.