Мовлення дитини формується під впливом різноманітних чинників: від достатньої мовленнєвої практики, нормального мовленнєвого оточення і від виховання і навчання, які починаються з перших днів її життя.

Мовлення не є вродженою здатністю, а розвивається в процесі онтогенезу паралельно з фізичним і розумовим розвитком дитини і служить показником її загального розвитку. Засвоєння дитиною рідної мови проходить із закономірністю і характеризується рядом рис, загальних для всіх дітей. Для того щоб зрозуміти чи має дитина порушення мовлення, необхідно чітко уявляти весь шлях послідовного мовного розвитку дітей, знати закономірності цього процесу.

Саме тому, хочу Вам запропонувати ознайомитись із періодизацією мовленнєвого розвитку дитини.